Curtis

Къртис-Балкан е поделение на американската компания Curtis Instruments индустриален лидер в производството на контролери за двигатели.

В завода на Къртис в България са ангажирани над 200 служители от общо 1100 по целия свят. В него се произвеждат продукти на компанията, които се продават в Европа, Америка и Азия.

В конкурениция със системи като SAP, Oracle, Microsoft Dynamics Axapta Къртис избира за свое корпоративно решение Infor Syteline ERP.

Внедряването на Infor Syteline ERP стартира първоначално в централата на фирмата в САЩ, като проектът ще обхване поделенията на компанията по целия свят като целта е да се създаде единна платформа Infor Syteline ERP позволяваща работа на всички поделения в обща свързана система.

Заводът в България Къртис-Балкан стартира имплементирането през месец Юли 2008 година като успя да внедри Syteline ERP в рамките на 2 месеца като от началото на месец септември 2008 г. работи успешно със системата.
В рамките на внедряването се извърши миграция на данните от съществуващите системи и обучение на потребителите за работа със системата.

Внедряването обхваща Infor Syteline ERP и редица допълнителни модули като Syteline QCS (система за уравление на качеството), Syteline UPS Shipping interface, Syteline Business Intelligence (Приложение за бизнес анализи), FRx (приложение за финансови отчети) и др. 

В Syteline ERP се управляват процеси на компанията като:

  • Обслужване на клиентите
  • Управление на складовете
  • Управление на доставките и закупуване
  • Планиране на материалните запаси
  • Управление на структури на изделия и технологии
  • Заповеди за конструктивни изменения
  • Производство точно на време
  • Уравление на производството
  • Управление на качеството
  • Финанси и счетоводство

 

 

 


 

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service


SyteLine Advanced Planning and Scheduling

 


Информация за проекта

 

Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени