Festo

Festo е световен лидер в областа на пневматиката и индустриалната автоматизация. Фесто Производство е поделение на Festo AG&Co специализирано в производството на датчици. С годишни продажби над 17 милиона лева, около 200 служители и над 300 изделия Фесто Производство е едно от най-модерните и съвременни предприятия в България.

Със стремителното нарастване на обема на производството Фесто осъзнава необходимостта от интегрирана система за управление на производството. Отбелязвайки за последните няколко години ръст между 30 и 50 %, фирмата изпитва необходимост от система за прецизно планиране на материалните наличности и доставките, следене на клиентските поръчки, точна информация за себестойността на произвежданите изделия, оптимално планиране на и график на производството и не на последно място актуална финансова информация.

Syteline ERP е решението, което предоставя средства за автоматизация и управление на тези процеси.
Внедряването на системата стартира с детайлно проучване и реинженеринг на бизнес процесите извършен съместно с консултантите от Фронтстеп България. След 3 месеца започва реална работа с модулите за управление на складовете, а след 6 месеца са в действие и модулите за планиране на материалните ресурси и управление на производството.
Финансовата и счетоводна отчетност е обхваната на следващия етап от внедряването. Във Festo информацията, въведена на всяко работно място накрая се събира и обобщава в счетоводните книги. Дейността на счетоводителя преминава от операторска в контролна - проверка на осчетоводените операции, изготвяне на справки, отчети и финансово-счетоводни анализи за нуждите на управлението и държавните органи.

"Обвързването на производството и финансите е сложна задача. Необходимо е да бъдат зададени часови ставки за различните производствени звена. Трудно е и съпоставянето на разходите и времето, за което са направени", казва Борис Борисов ИТ Мениджър на Фесто Производство.

Със съвместните усилия на финансовия мениджър на Festo Производство и консултантите от Фронтстеп България е анализирана стойността на единица време в различните работни центрове на предприятието. Сега SyteLine предоставя информация за плановата себестойност, като в нея са отчетени и необходимите материали, труд, машиноработа и допълнителни разходи. "За всяко изделие имаме данни, по колко време е вложен във всеки негов компонент, колко са съпровождащите разходи (за ток, наем за цеха и т.н.). Системата дава възможност за детайлно управлението на себестойността и ценовата политика. Детайлното ценообразуване е база за решението дали да се поеме дадена поръчка или не", пояснява ИТ мениджърът на Festo.

Резултатите:

  • Оптимално управление на инвентарните наличности
  • Ефективно планиране на материалните ресурси
  • Прецизно планиране на капацитета и график на производството
  • Съкращаване на сроковете за производство и изпълнение на клиентските поръчки
  • Пълна интеграция между управление на производството и финанси и счетоводство
  • Изготвяне на финансово-счетоводните отчети съгласно корпоративните изисквания и националните счетоводни стандарти

обратно

 


"Основни предимства на Syteline ERP са възможността да управлява всички процеси в производството, интеграция в реално време на производство и счетоводство, гъвкавост при настройката и лекота за работа."

Борис Борисов
IT Мениджър
Фесто

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service


SyteLine Advanced Planning and Scheduling

 

Информация за проекта

Case Study Festo


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени