Клиенти

Сред нашите клиенти са компании от България, Европа, Азия и Америка.
Изпълнявали сме проекти по внедряване на Syteline ERP в компании с различни мащаби от малки или средни по размер компании до мултинационални.

С натрупаните познания, разполагайки със специалисти с голям опит Фронтстеп България е партньор на Infor Global Solutions по проекти във Великобритания и Германия. Фронтстеп се утвърди като разработчик  за Infor, за други партньори на Infor  и за крайни клиенти на допълнителни модули и модификации позволяващи допълване на функционалността на предлаганите ERP решения.

Сред нашите проекти са и разработването на локализациите(всички необходими модификации и доработки системата да бъде съобразена с локалните изисквания) на Syteline ERP за  Унгария, Турция, Франция и България, които се използват от всички клиенти в тези страни.

Разгледайте част от нашите референтни проекти в България или Клиентите ни по страни.

 

 

 

 

Информация за проекти

SyteLine в Шнайдер Електрик


IT Проект на годината


SyteLine в Watts Industries


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени