Макском България работи успешно с Infor Syteline ERP за управление на ресурсите

ERP съкращава 4 пъти времето за събиране на компоненти по клиентски поръчки в Макском България
С внедряването на Infor ERP SyteLine и модула Data Collection предприятието за производство на велосипеди се справя с две големи бизнес предизвикателства – планирането на необходимите компоненти и дългото време за подготовка на материалите за производство.
Макском България e водещ производител на велосипеди от среден и висок клас. Основната част от продукцията и се реализира на международния пазар - в над 20 държави. Основнa търговскa маркa, която компанията предлага на българския пазар е „SPRINT”. Наред с това, Макском произвежда и голям брой велосипеди по поръчка и със собствена марка на клиента.
“Информационната система осигури комуникацията между търговци, плановици и производство и реши проблема с недостига на части. В ERP SyteLine има функция, която дава възможност да се види за какъв срок е изпълнима дадена поръчка. Още преди приемане на поръчка може да се изведе детайлен план за нейното производство”, поясни Гюнай Алиосман. Проблемът с дългото време за подготовка на материалите за производство по конкретна клиентска поръчка също е решен. За целта през 2008 г. към ERP системата е интегриран модулът SyteLine Data Collection за събиране на данни с бар код от мобилни устройства. По този начин са оптимизирани процесите по експедиране, заприхождаване, преместване и производство, в резултат на което всички процеси в складовете и цеховете на предприятието се изпълняват в реално време. Модулът Data Collection осигурява управлението на 20 хил. палето места в склада, следи движението на компонентите между склада и производствените цехове, както и готовата продукция. “Благодарение на Data Collection, събирането на компоненти по отделна работна поръчка, което преди отнемаше 4-5 дни, сега е сведено до 1 ден”, отбеляза Гюнай Алиосман.
“Смятам че успешната реализация на нашите проекти е резултат от усилията на екипа професионалисти както от страна на колегите от Фронтстеп, така и на колегите от Макском, като към това трябва задължително трябва да се отбележи: волята на ръководството, добрата функционалност на системата, която напълно покрива и удовлетворява изискванията на бизнес процесите, приятелски насочения потребителски интерфейс (изключително лесен за работа и за разбиране и предоставящ всичко на български). Не на последно място важен фактор за успеха е съпричастността на всички участници в проекта и потребителите на системата”, обобщи Гюнай Алиосман. В момента специалистите в Макском проучват възможността в склада за готова продукция да бъдат въведени технологии за радиочестотна идентификация (RFID - Radio Frequency Identification) чрез реализиране на някои подобрения в модула Data Collection.

 

  


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени