Никром Тръбна Мебел избра Infor Syteline ERP за корпоративно решение за управление на ресурсите

Никром Тръбна Мебел е водещ производител на мебели и доставчик на IKEA Проектът по внедряване стартира през месец април 2008г. като ще обхване модулите Управление на материалните запаси, Продажби, Доставки, Планиране на материалните ресурси, Планиране на производството. Планира се внедряването да приключи през месец Октомври 2008г.

 

  


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени