Podemcrane


Подемкран Габрово е един от водещите световни производители на телфери и кранови компоненти както за производители на кранове така и за крайни клиенти.       
Наследник на Подем АД по настоящем Подемкран АД е най-големият производител на електротелфери в Централна и Източна Европа. От своето съществуване до наши дни команията е продала повече от 1 800 000 продукта в 40 държави по целия свят и има 45 годишен опит в разработването и производството на предлаганите от компанията продукти.

Подемкран внедрява Infor ERP SyteLine с цел изграждането на интегрирана информационна система, която да позволява лесен достъп до информацията когато е необходима и на който е необходима, за да подпомогне взимането на критични бизнес решения. Само след 3 месеца команията започва работа със Syteline ERP.

С помощта на Syteline ERP Подемкран успя да постигне:

  • Пълна интегрираност и достъп в реално време до информацията  за продажби, производство, доставки, складовото стопанство.
  • Годишен ръст на продажбите след имплементиране на системата в размер на 35%
  • Съкращаване времето за планиране от 1 седмица на 1 час
  • По голяма гъвкавост поради възможността за планиране на материалните потребности по всяко време и в реално време.
  • Изграждане на актуална конструктивно-технологична база от данни

 

 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекта

Case Study Podemcrane


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени