Референции


Биомашиностроене АД


След 25 годишната си история Биомашиностроене АД е утвърден доставчик на най-големите инженерингови фирми в света, както и на лидерите в хранително-вкусовата промишленост.

още

hdslogo

Хамилтън Дейта Сървисиз

В момента тече процес по внедряване на системата Syteline за управление на бизнеса В Хамилтън Дейта Сървисиз още

Curtis

Къртис-Балкан

Къртис-Балкан внедри Syteline ERP в рамките на 2 месеца, като част от цялостен проект за внедряване на Syteline ERP във всички поделения на компанията още

Podemcrane

Подемкран АД - производител на телфери и кранови компоненти

 

"Поради това че консултантите от Фронтстеп България имат много добри познания за изискванията на производствени среди като нашите ние работихме с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и успя да я адаптира към нашите изисквания" още

Христофор Благоев - Изълнителен Директор, Подемкран АД

 

Schneider
Шнайдер Електрик България ЕООД - производство на електрически прекъсвачи
IT Projetc 2004

“Шнайдер Електрик България" ЕООД е поделение на Schneider Electric – световен лидер в областта на електричеството с четири търговски марки Merlin Gerin, Modicon, Square D, Telemecanique.
"Приключихме с имплементацията на Syteline в управлението на нашите производствени процеси. Oчевиден факт е значително намаляване на времето, необходимо за операциите без добавена стойност - приемане на поръчки, екпедиране на готовата продукция, осчетоводяването"още

Алберто Ечанове, директор на завода на Schneider Electric

 

Watts Industries
Watts Industries Bulgaria EAD – производство на манометри и термометри
 

Watts Industries Bulgaria EAD е предприятие собственост на американската компания Watts Industries. Във фирмата работят около 300 служителя. Syteline ERP е решение, което се ползва във всички отдели на команията.
“Поддръжката която получихме от консултантите на Фронтстеп България по време на внедряването беше от изключително значение за усешното приключване на проекта” още

Георги Лазаров, IT Manager, Watts Industries

 

Smartcom
Смартком АД Системна интеграция търговия и производство на телекомункационно оборудване, разработка на софтуер
 

"Понякога се питам как сме успявали да се справяме без помощта на ERP софтуер. За Syteline ERP бих добавил: добър софтуер - в експлоатация при нас вече повече от 3 години; поддържан от изключително добър екип в лицето на Фронтстеп България." още

Бисер Иванов - Изълнителен Директор, SmartCom AD

 

Festo
Фесто Производство ЕООД – гр. София – производство на електронни компоненти и компоненти за пневматични устройства.
 

"Основни предимства на Infor ERP Syteline са възможността и да управлява всички процеси в производството, интеграция в реално време на производство и счетоводство, гъвкавост при настройката и лекота за работа." още

Борис Борисов - IT Мениджър Фесто Производство

 


"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service

 

Информация за проекти

Case Study Schneider


IT Проект на годината


Case Study Podem


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени