Watts Industries


Watts Industries Bulgaria EAD е филиал на европейската Watts Industries Group и принадлежи към подразделението Watts Instrumentation на американската корпорация Watts Industries – компания с оборот над $US 600 млн. Разположена в Пловдив, Watts Industries Bulgaria произвежда високо-качествени измервателни уреди за налягане и температура.

Използвайки напреднали производствени и технологични методи, персоналът от 300 квалифицирани работници и служители посреща нуждите на клиенти по целия свят.

Watts e клиент на Syteline ERP и на Фронтстеп България от 1999 г. Фирмата е имплементирала успешно базовата ERP система и работи непрекъснато в посока на нейното развитие и допълване с нови модули. Системата регистрира и следи клиентските поръчки, производството и експедицията. Поддържа информация за структурата и технологията на произвежданите изделия, следи инвентарните наличности. С помощта на модулите за Планиниране на Материалните ресурси (MRP) и капацитетно планиране на ресурсите (CRP) на Syteline ERP Watts планира и оптимизира материалните запаси, производствените поръчки и натоварването на работните участъци. 

За компанията е от първостепенно значението отчитането на операциите по производствените поръчки максимално бързо и точно, за да може да се проследява тяхното изпълнение в реално време, да се следи производителността и присъствието на работниците - Syteline ERP Data Collection е решението, което позволява на Watts да отчитат поръчките, операциите в производството, присъствието на работниците и движението на материалните запаси с помощта на Бар кодове в реално време.

 


"Поддръжката, коята получихме от консултантите на Фронтстеп България по време на внедряването беше от изключително значение за успешното приключване на проекта "

Георги Лазаров
IT Мениджър
Watts Industries

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекта

Case Study Watts Industries


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени