© 2008 „FRONTSTEP” Ltd.

Настоящият сайт, заедно с всички негови елементи, включително (но не само): текстове, рубрики, художествен дизайн, графично оформление, изображения, включително видимия външен вид, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях, е изготвен по поръчка на „FRONTSTEP” Ltd. и на основание чл. 3 от ЗАПСП е закрилян обект на авторското право. Сайтът и неговите елементи не могат да се ползват, възпроизвеждат, променят и пр., в тяхната цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на „FRONTSTEP” Ltd. (www.frontstep.bg).

За информация относно условията, моля да се обръщате към admin@frontstep.bg
или на тел. +359 2 9311908
Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени