Какво е ERP?

Какво представлява внедряването на ERP система?
Колко време отнема внедряването на ERP система?
Колко струва ERP системата?
Как да получа демо версия на ERP?
Кой трябва да участва при процеса на внедряване на ERP?
Какво е това ERP, MRP II, CRM, SCM?


Какво представлява внедряването на ERP система?

  Внедяването на ERP система главно се състои от задълбочен анализ на процесите в компанията, настройки на ERP системата, така че тя да отговаря на спецификата на осъществяваните процеси, обучение на потребителите по функционалността на ERP системата за работа с нея и пълно документиране на извършената работа по внедряване.

Колко време отнема внедряването на ERP система?

  Продължителността на внедряването на ERP системата зависи от сложността на проекта, а именно от това какви звена от предприятието ще бъдат обхванати от проекта, доколко персоналът на предприятията е готов да се обучи по новите технологии, доколко ефективна ще бъде изградената от ръководството на предприятието организация по внедряването на ERP. Обичайно при големи ERP проекти се използва модулна технология на внедряване, при която последователно се внедряват различни модули на ERP в различните отдели. Средното време за внедряване на ERP система на “Запад” е от 6 месеца +.

Колко струва ERP системата?

  Точният отговор на вашия въпрос зависи от спецификата на предприятието. Необходимо е да се определи от колко потребителски лиценза за ERP и от кои ERP продукти имате нужда. При първоначална среща ние можем да определим примерните рамки на цената на ERP системата. Най-точен отговор на този въпрос може да се даде след детайлно запознаване с изискванията на доставчика, неговата организационна структура и специфика на бизнес процесите.

Как да получа демо версия на ERP?

  Проектът по внедряване на ERP система изисква комплексен процес на обучение на ERP потребителите. Това означава, че ако потребителите могат да започнат работа веднага, обучение не би им било необходимо. В този смисъл, тъй като не можете да ползвате ERP системата без преди това да сте обучени, разпространението на Демо версия на ERP не е целесъобразно.

Кой трябва да участва при процеса на внедряване на ERP?

  Сформирането на вътрешен ERP екип има голямо значение при внедряването на ERP, като е редно хората в екипа да са представители на ключовите за компанията бизнес процеси – представители на отделите като финанси и счетоводство, продажби, доставки, склад, производство и т.н.

Какво е това ERP, MRP II, CRM, SCM?

 • ERP (Enterprise Resources Planning) - този широкоразпространен термин е въведен от най-известната фирма занимаваща се с проучвания на ИТ пазара Gartner Group за обозначение на системи за управление. Еднозначно определение на термина ERP няма. По презумция ERP системите трябва да осъществяват управление на производството, доставките, продажбите, финанси и счетоводство.
 • MRP II (Manufacturing Resources Planning) - методология за управление на производствените предприятия, планиране на производствените мощности и потребности от материали. Изискванията към системи поддържащи този стандарт са дефинирани от APICS The Association for Operations Management.
 • CRM (Customer Relationship Management) - система за управление на взаимоотношенията с клиентите. Системата позволява да се консолидира цялата информация за клиентите, правейки я достъпна при необходимост на всички отдели от фирмата. Frontstep CRM следи всички стадий от взаимоотношенията с клиентите от маркетинга и продажбите до след продажбеното обслужване. В системата има и модул за генериране на отчети за мениджмънта.
 • SCM (Supply Chain Management) - система за управление на веригата от доставчици. Според Gartner Group системите от тип SCM и CRM са задължителни модули на системите от клас ERP II.

Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени