Интегрирани информационни системи за производители и дистрибутори. Интегрирани информационни системи за производители и дистрибутори.


Фронтстеп България помага на съвременните компании да работят по-ефективно и по-печелившо. Нашите интегрирани информационни решения за управление на корпоративните ресурси - "Enterprise Resource Planning" (ERP), CRM и управление на веригата от доставчици - "Supply Chain Management"(SCM) ще Ви позволят да спечелите допълнителни конкурентни преимущества в съвременната пазарна икономика.


Решенията на Фронтстеп България включват всичко необходимо за ефективно управление на вашите организации като:

 • Интегрирана система за управление на корпоративните ресурси (ERP)

 • Синхронизирано планиране на ресурсите (APS)

 • Управление на активи и поддръжка (Enterprise Asset Management)

 • Система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)

 • Управление на веригата от доставки (SCM)

 • Бизнес анализи (BI)

 • Събиране на данни с баркод системи (Data collection)

 • Управление на качеството (QCS) • Нашите специалисти са сертифицирани CPIM от APICS и имат богат опит от участие в повече от 80 проекта в областта на внедряването на интегрирани информационни системи.

  Сред клиентите на Фронстеп в България са Шнайдер Електрик, Подемкран, Къртис-Балкан, Никром Тръбна Мебел, Макском, Ваттс Индъстрийз, Фесто Производство, Смартком, Теклас България АД, София Мед АД, Ади Маркетинг, Велотек, Никром ЕООД, Макстек ЕООД, Никром Вениър и др.  ВАЖНО!!! -
  Възможности за европейско финансиране на информационни системи за управление на бизнеса до 15 август 2016 година и безплатна оценка за допустимост.

  Биомашиностроене АД, Пловдив избра Фронтстеп България за внедрител на система за управление на бизнеса.

  още

  Успешното партньорство на Фронтстеп България с Подемкран АД Габрово продължава успешно през 2013
  още ...

  Хамилтън Дейта Сървисиз подобрява бизнес-процесите си с помощта на Фронтстеп България
  още ...

  От Декември месец 2012г. екипът на Фронтстеп се присъедини към екипа на Инфор, който внедрява SyteLine в Mille
  още ...

  Нови възможности на последната версия на Infor10 ERP Business (SyteLine) 8.03
  още ...

  София Мед внедри успешно система за управление на поддръжката Infor EAM
  още ...

  Теклас Холдинг приключи с внедряването на Infor ERP SyteLine
  още ...

  SyteLine ERP вече с мобилен достъп
  още ...


  ОЩЕ НОВИНИ ...

  Поддръжката, коятo получих-
  ме от консултантите на Фронтстеп България по време на внедряването беше от изключително значение за успешното приключване на проекта.


  Георги Лазаров
  IT Manager
  Watts Industries

  още...  Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
  Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
  Всички права запазени