Допълнителни модули

 • APS (Advanced Planning and Scheduling)

 • SyteLine APS е решение за отимизационно и синхронно планиране, което помага на производителите да изпълнят поръчките навреме. Системата едновременно синхронизира производствените ресурси и доставки, с клиентските поръчки, докато минимизира операционните разноски. По този начин клиентската поръчка е в центъра на вашия бизнес модел и синхронизира организациятапредприятието, използвайки поръчки, материали, работна ръка и капацитет, за да получи точни дати за изпълнение на клиентските поръчки.

  APS автоматично изготвя детайлен план и график за материалите, производството и капацитета, които дават наистина изчерпателен поглед върху производството.
  Предимствата на APS са, че се предоставя реалистична дата, за коята има способност да се изпълни поръчката (СTP / capable-to-promise date), възможности за “защо закъснява” анализ, и усъвършенствана основа за планиране.
  Модулът Advanced Planning and Scheduling (APS) генерира реалистична дата, за която има способност да се изпълни поръчката, като проектира всяка потребност (като клиентски поръчки) с дългосрочен план. Системата вижда текущото състояние на нивата на запасите, прогнозите, производствените графици, дати за доставка, клиентски поръчки и др. и изготвя план за поръчките, които удовлетворяват потребностите. Тогава вие потвърждаване плановите поръчки в поръчки за доставка, искане за поръчка, работна.

  С APS Модула вие получавате:

 • По-голяма видимост при планиране – изключителна видимост в лийн производствените планове, които създава.
 • Успоредно планиране на материали и ресурси – планира едновременно всички материални и капацитетни нужди, за да удовлетвори поръчката на клиента. Балансора свободния капацитет с актуалното предвиждано натоварване, без да допуска, че капацитета е неорганичен. Плановете непрекъснато се усъвършестват според динамичните промени във вашата производствена среда.
 • Възможностите за „Какво – Ако анализ” ви дават възможност да определите последствията от дадени решения. Например можете да сложите по-висок приоритет на текущия производствен план, да добавите допълнителни часове или аурсорс на специфични компоненти. Системата автоматично показва коя клиентска поръчка ще бъде повлияна от тези промени и как ще се промени времето за доставка.
 • Реалистични дати за изпълнение – при въвеждане на поръчката, решението ви дава възможност да получите реална дата за поръчката, като се имат в предвид ограниченията на материали и капацитет. Потребителя трябва само да натисне бутона СТР (способен-да-изпълни) и системата автоматично ще я определи.


 


"Основни предимства на Syteline ERP са възможността да управлява всички процеси в производството, интеграция в реално време на производство и счетоводство, гъвкавост при настройката и лекота за работа."

Борис Борисов
IT Мениджър
Фесто

 

Информация за продукти

SyteLine Advanced Planning and Scheduling


SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service

 

Информация за проекти

Case Study Festo


Case Study Watts Industries


Case Study Podemcrane


Фронтстеп България, бул. Мария Луиза 91 Б, София 1202
Телефон: +359 2 9311908, Факс: +359 2 9316851
Всички права запазени