Допълнителни модули

 • Business Intelligence

  Силата да вземате умни бизнес решения, предизвикани от променящите се пазари и натиска на конкуренцията.
  Производителите се нуждаят от сила да изменят, разбират и да се възползват от бизнес възможностите скрити в голямото изобилие от данни.
  Бизнес Организациите събират, управляват и разпространяват информация, необходима за по-ефективното и по-доходоносно управление на прозиводствения бизнес. Но понякога е изключително трудно да се рови в богатите данни, за да подкрепите стратегическо решение или да придобиете истинко бизнес предимство.
  Затова Фронтстеп предлага модулът SyteLine Business Intelligence – дава възмжност на производителите да анализират тенденциите в маркетинговите сили, да разберат какво движи бизнесът им и подпомага при вземането на бързи решения, основани на достоверна информация.
  SyteLine Business Intelligence е интерактивно решение с графичен дисплей на данните и анализ, което допълва ERP решенията като осигурява гъвкав, многомерен поглед върху бизнеса и операционните данни.
  SyteLine Business Intelligence се свързва със силните възможности на ERP софтуера, чрез най-силните OLAP инструменти на пазара от Cognos. При създаването на SyteLine Business Intelligence, ние използвахме най – добрите технологии от продуктите на Cognos’ PowerPlay и Impromptu, добавихме значително разбиране за критичните бизнес проблеми и уникалните нужди на производителите.


  SyteLine Business Intelligence ви дава възможност да:

 • анализирате бизнес моделите и да разбирате по – добре вашите клиенти
 • дефинирате прецизно стратегиите за маркетинг и продажби
 • Откриете пазарни и продуктови възможности
 • Определите точно слабите места във веригата от доставки
 • Минимизирате разходи свързани с запаси
 • Набележите стратегически тенденции в продуктовия микс или структурата на себестойността


 


"Поддръжката, коята получихме от консултантите на Фронтстеп България по време на внедряването беше от изключително значение за успешното приключване на проекта "

Георги Лазаров
IT Мениджър
Watts Industries

 

Информация за продукти

SyteLine Business Intelligence


SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing

 

Информация за проекти

Case Study Watts Industries


Case Study Festo


Case Study Smartcom


Фронтстеп България, бул. Мария Луиза 91 Б, София 1202
Телефон: +359 2 9311908, Факс: +359 2 9316851
Всички права запазени