Допълнителни модули

 • Data Collection

  Infor SyteLine Data Collection осигурява средство за събиране на навременна, точна и детайлна информация в производството – от пристигането на материалите до експедицията на клиентски поръчки. Infor SyteLine Data Collection gathers събира информация с помощта на мобилни устройства, което премахва необходимостта от разполагането на терминали за въвеждане на данни навсякъде из производството.

  С навременен достъп до точни данни производствените операции могат да бъдат ускорени, а клиентските поръчки да бъдат потвърждавани с по-голяма сигурност.

  Infor SyteLine Data Collection Ви дава функционалността и гъвкавостта, от която се нуждае вашия бизнес, за да се съревновава успешно в днешната конкурентна среда.

  С Infor SyteLine Data Collection вие имате на разположение точна и навременна информация.

  Infor SyteLine Data Collection е създаден за гъвкавост, бърза имплементация и надеждно операционно време. Осигурява автоматично прехвърляне на данните в модула за планиране на Infor SyteLine ERP, за да докладва движението на материали и запаси във вашите помещения, както и употребата на критични машини, труд и ресурси. Infor SyteLine Data Collection осигурява необходимите данни, за да могат потребителите на ERP системата да проверяват в реално време статуса на продуктите и материалите свързани с всяка една клиентска поръчка – необходимо за осигуряване на възможно най-добро ниво на клиентско обслужване.

  Infor SyteLine Data Collection работи работи безпроблемно с всички видове бар код четци – от настолни скенери до системи за радиочестотно събиране на данни. Както всичкие модули на Infor SyteLine ERP е базиран на Microsoft Технология. Infor SyteLine Data Collection може да работи със всеки уред поддържащ уеб базиран Active Server Pages.


 


"Поддръжката, коята получихме от консултантите на Фронтстеп България по време на внедряването беше от изключително значение за успешното приключване на проекта "

Георги Лазаров
IT Мениджър
Watts Industries

 

Информация за продукти

SyteLine Data Collection


SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing

 

Информация за проекти

Case Study Watts Industries


Case Study Schneider


IT Проект на годината


Фронтстеп България, бул. Мария Луиза 91 Б, София 1202
Телефон: +359 2 9311908, Факс: +359 2 9316851
Всички права запазени