Допълнителни модули

 • QCS (Quality Control Solution)

  Това, което направихме с QCS е да покажем, че във всеки момент, в който материалите се обработват, също така има определени дейности свързани с осигуряване на Качеството, които трябва да бъдат извършени успоредно с възможностите за Следене на Материалите, осигурени от SyteLine.

  QCS - автоматизирана система за управление на качеството ви помага да използвате вашата система за контрол на качеството ефективно. С Infor SL вие извършвате ежедневните си процедури свързани с получаване, производство и експедиране, като с това изпълнявате ключовите изисквания за качество на всяка стъпка от процеса.

  Модулът QCS Supplier осигурява дейностите по входяща инспекция, преди материалите да са зачислени в склада или пуснати в производството.

  Модулът QCS In-Process проследява продукта по време на производствения процес, за да сте сигурни, че всички необходими контролни точки за качество, тестове, инспекции и изписвания са извършени.

  Модулът QCS Customer осигурява необходимите документи за дизайн, производстви и/или инспекция на продукта, за да съответства на договорните изисквания на нашите клиенти и/или да съответства на регулаторните изисквания – Сертификат за Съответствие, който се

  Включени са и инструменти за управление на несъответствие, осъществяване на корекции и измерване на разходите, свързани с качеството.


 

"Очевиден факт е значително намаляване на времето, необходимо за операциите без добавена стойност - приемане на поръчки, екпедиране на готовата продукция, осчетоводяването и т.н."

Алберто Ечанове
Директорна завода на Schneider Electric в Перущица

 

Информация за продукти

SyteLine Quality Control Service


SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing

 

Информация за проекти

Case Study Schneider


IT Проект на годината


Case Study Watts Industries


Фронтстеп България, бул. Мария Луиза 91 Б, София 1202
Телефон: +359 2 9311908, Факс: +359 2 9316851
Всички права запазени