Допълнителни модули

 • SCM (Supply Chain Management)

  Управление на веригата от доставки (SCM Supply Chain Management) - Интернет базирани продукти осигуряващи, синхронизация в реално време на производство, дистрибуция и снабдяване с потребностите на клиента. Тези продукти, базирани на Microsoft .NET Framework, интегрират Вашето приложение за управление и приемане на поръчките със системата за планиране, за да гарантират че дадените от Вас обещания ще бъдат спазени.

  Решенията на Infor за управление на веригата от доставчици ускоряват процеса на планиране като осигуряват в реално време потвърждение на датите на изпълнение на поръчката, динамично синхронизиране и информиране на необходимите служители и търговски партньори.

  Синхронизира веригата от доставки с променящото се търсене, така че точните материали да са налични в точните количества и точно, когато са необходими. Нашите инструменти за прогнозиране, планиране на търсенето и закупуване статистически анализи на високо ниво, необходими за правилни решения за закупуване и намаляване на разходите за запаси.

  Решението на Infor постига максимална степен на задоволяване на потребностите на клиентите чрез:

 • Даване и спазване на обещани дати за изпълнение
 • Непрекъснато планиране на потребностите за доставка
 • Комуникация с Вашите партньори
 • Динамична синхронизация на клиентски поръчки, производство и доставчици
 • Бързо решаване на извънредни ситуации


 

"За Syteline ERP бих добавил: добър софтуер - в експлоатация при нас вече повече от 3 години; поддържан от изключително добър екип в лицето на Фронтстеп България."

Бисер Иванов
Изълнителен Директор
SmartCom AD

повече

 

Информация за продукти

SyteLine Supply Chain Management


SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service

 

Информация за проекти

Case Study Smartcom


Case Study Festo


Case Study Watts Industries


Фронтстеп България, бул. Мария Луиза 91 Б, София 1202
Телефон: +359 2 9311908, Факс: +359 2 9316851
Всички права запазени