Успешно приключи първото внедряване на Infor EAM в България

Информационната система за управление на поддръжка Infor Enterprise Asset Management работи вече и на български език в София Мед АД


Фронтстеп България приключи успешно с първото внедряване в България на системата за управление на активи Infor EAM в България. По този начин от 3 Януари потребителите в София Мед АД официално работят в реална среда със системата. Внедряването продължи три месеца, през които бяха внедрни функционалност за планиране на превантивната поддръжка в основните цехове, функционалност за управлние на активи, като за всяка машина е въведено т.нар. дърво на машината с описание на нейните възли и агрегати и съответната планирана поддръжка за тях. По този начин поддръжката се планира напред във времето, което дава възможност за своевременното набавяне на материали, необходимо за нейното извършване. Всеки ден служителите, отговарящи за поддръжката получават списък със задачите, които следва да извършат. Ежедневно се отчитат дейностите по планирани и аварийни ремонти и също така се следят разходите за резервни части, материали за техническо обслужване и труд на служителите по поддръжка. Планира се през следващия етап на внедряването Infor EAM да бъде интегрирана с другите системи за управление на София Мед.


Екипът на Фронтстеп България инвестира в развитието на Infor EAM в България като системата вече е преведена и на български език за по-голямо удобство на потребителитe.


Infor Enterprise Asset Management представлява решение за управление на активи и поддръжка, което Garther посочва за 7-ма поредна година за пазарен лидер в управлението на активи и поддръжка. Infor EAM е решение насочено към малките и средни компании в производствения сектор и им помага да контролират критични функции като превантивна поддръжка, снабдяване и управление на резервни части и активи, за да увеличат производителността и същевременно да намалят престоите породени от аварии. Решението позволява на производители, дистрибутори и организации в сферата на услугите да пестят време и пари като оптимизират ресурсите, необходими за поддръжка и подобряват продуктивността на оборудването и персонала.


 


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени