Hamilton Data Services improves the business-proceses with relationship of Frontstep Bulgaria


Frontstep Bulgaria won the tender of Hamilton Data services, part of HDS Group S.A. in part of software managing process of delivering services for the clients, procedure BG161PO003-2.1.13 "TECHNOLOGY UPGRADE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES" част от в частта софтуер за управление на процеса по предоставяне на услуги. Hamilton Data services is hte first and biggest company in Bulgaria in scope of archivating and managing of databasesHamilton Data Services
will rely on Infor resources for managing to manage the process of service delivery standard as budgeting and service activities related to customer service.

 


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени