Успешното партньорство на Фронтстеп България с Подемкран АД Габрово продължава успешно през 2013


С помощта на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика и Фронтстеп България ЕООД през 2013 година ПодемКран АД ще има възможност да разшири функциите на ERP системата Infor SyteLine със следните модули: Управление на взаимоотношенията с клиенти – с помощта на този модул водещият доставчик на кранови компоненти в света ще управлява по-ефективно продажбения си процес, ще организира маркетингови кампании, ще подготвя офертите за клиентите. Дейността на търговския отдел и приноса на всеки търговец ще стане по-лесно проследима. Комуникацията с клиентите ще се облекчи, предвид интеграцията н Outlook.
Управление на производството и складовете с баркодове - Всички дейности в предприятието ще могат да се отчитат коректно и навреме. Това ще става посредством различни външни устройства като баркод четци и сходни такива като RFID, магнитни карти. Системата дава възможност да се отчита готова продукция, операции в прозводството, изписване на материали в производството, положен труд в производството, инвентаризация на незавършено производство, инвентаризация на материалните запаси, изписване на материалите за производство, екпедиране на готова продукция, получаване и изписване на материалите в складовете, премествате на материалите в складовете и между складовете, етикиране с бар код етикети на продукция материали, операции, поръчки за производство. С нейна помощ ще се отчита коректно приноса на всеки работник работниците и служител, като допуска отчитане на дейности само от хората, които са се регистрирали в нея. С помощта на SyteLine Data Collection ще се ускори процеса на събиране на информацията, ще се минимизират грешките и подобри организацията на работа.
Управление на качеството – ще се въведе в следните направления: Управление на дейностите по входяща инспекция на пристигащите доставки и управление на дейностите по качествен контрол. С помощта на тези две дейности хората от Подемкран АД ще са сигурни, че се работи с материали, отговарящи на предварително зададени критерии и че произведената продукция се контролира по време на производствения процес качеството ще отговаря на изискванията на всички партньори.

 


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени