Нови възможности на последната версия на Infor10 ERP Business (SyteLine) 8.03

Infor Inc. продължава да подобрява функционалността на Infor ERP SyteLine


Последните подобрения в Infor ERP SyteLine дават възможност на компаниите, клиенти на системата да се възползват от най – новите технологии, осигурявайки достъп до SyteLine независимо къде се намират.

Новости за по-лесно покриване на държавни регулаторни изисквания
- Автоматично разнасяне на серийни номера и партиди.
- Задаване на уникални серийни и партидни номера по позиция или сайт, чрез говорими префикси.
- Предварително задаване на серийни номера или партиди.
- Серийна проследимост от началото до края на партидите.
- Електронни (потвърждения) подписи за транзакциите.

За инвентаризацията и зоните за дистрибуция
- Инвентарно преместване по контейнер
- Консигнация при клиент или доставчик
- Инвентаризация по размер (например при металургията)
- Поддържане на партидни номера на производителя и класифициране по производител
- За по-лесната работа на отдел „Доставки“ - Автоматично ваучериране на получените поръчки за доставка
- Мобилни заглавни екрани с различен тип информация, насочени към търговци, изпълнителни директори и финансови контрольори.
- Обновен Клиентския портал на SyteLine с по-лесна настройка на секциите спрямо нуждите на клиента.

SyteLine ERP 8.03.10 вече е локализирана и се внедрява при клиент, като се очаква до края на Април внедряването да приключи.

 


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени