Теклас България АД приключи с внедряването на Infor ERP SyteLine

Теклас България АД е най – новият клиент в България с успешно внедряване на Infor ERP SyteLine


Фронстеп България внедри финансово счетоводните модули на Infor Syteline ERP в българският завод на един от големите производители на охладителни системи за автомобилната индустрия Теклас Холдинг. Внедряването започна през месец Ноември 2010 и продължи около два месеца като на 3 Януари 2011 Теклас успешно започна работа в системата

Внедряването дава възможност на Теклас да консолидира цялата финансова информация в единна система, което ще позволи:

  • Пълна интеграция на финансите и счетоводството на фирмата с останалите модули на системата
  • Съкращаване на времето за изготвяне на финансови отчети
  • Съкращаване на времето необходимо за годишни и периодични приключвания
  • По добра проследимост на информацията

Едновременно с това подобрения потребителски интерфейс във версия 8 на системата позволява по-добра производителност на потребителите и по-добра интеграция с други приложения като Excel, Outlook и други

Внедряването на Infor ERP SyteLine в Теклас България вече бе обхванало пълната функционалност на системата - работа с клиенти, управление на складово стопанство, доставки, производство, планиране с MRP като финансово счетоводния модул беше последната стъпка от процеса. Системата функционира успешно в пълната си функционалност и в заводите на Теклас Холдинг в Турция още 2009г.


Локализираната от Фронтстеп за България последна версия на системата позволява изготвяне на необходимите съобразно българското законодателство справки, отчети и декларации като дневници по ДДС. Като част от внедрената функционалност Теклас България използват стандартната функционалност на Главна Книга в SyteLine, която включва сметкоплан, системни и потребителски журнали, атоматично изчисляване на финансов резултат и валутна преоценка, финансови отчети и консолицация и необходимите справки по движения на сметки за период, оборотна ведомост, справка за главна книга и др.


Внедрени са функционалности за изготвяне на Дневник за покупки и Дневник за продажби, генериране на Справка Декларация съгласно ЗДДС и Интрастат декларации. За нуждите на отчитане на вътреобщностни доставки и износ на продукти към клиенти от страни от ЕС, се генерират протоколи за доставчиците от ЕС и изготвяне на ВИЕС декларации, които са съобразени с данъчни кодове на базата на които те се генерират.

Теклас Холдинг е турски производител на каучукови изделия за автомобилната индустрия. Основните клиенти на фирмата са в Европа и САЩ, както и Далечния Изток, като сред тях са Фолксваген груп, Рено, Форд, Мерцедес, БМВ и др. Теклас Холдинг притежава производствени компании в Турция и България, както и филиали в Италия, Германия и САЩ, a годишните продажби на групата достигат 200 милиона евро. Теклас България АД е дъщерна фирма на Теклас Холдинг, основана през 2007г., в която се прозивеждат тръбопроводи за охладителните и горивни системи, спирачни маркучи и др., като продуктите са изцяло предназначени за външния пазар.

  


 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


SyteLine в Watts Industries


SyteLine в Шнайдер ЕлектрикФронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени