Решения

От какво се нуждае Вашия бизнес?

Демонстрация на
нашите решения

При условията на остра конкуренция производители и дистрибутори трябва да реагират моментално на постоянно променящите се изисквания на клиентите. Решенията на Фронтстеп за управление на предприятията позволяват на компаниите да работят по ефективно, съсредоточавайки своите усилия върху по-пълно задоволяване на нуждите на клиентите.
Фронтстеп предлага интегрирани информационни системи за управление на ресурсите на предприятието, управление на веригата от доставки и електронен бизнес. С помощта на софтуерните продукти на Фронтстеп Вие можете:

 • по ефективно да управлявате Вашата компания като цяло;
 • по ефективно оперативно управление на компанията;
 • оптимизиране на логистичните вериги;
 • да купувате и продавате в Интернет
 • да интегрирате клиенти, доставчици, дистрибутори, партньори и служители като използвате Интернет.

Продуктите на Frontstep са разработени да задоволят съвременните потребности на производители и дистрибутори.

Функционалността на предлаганите от Frontstep решения помага да управляват своя бизнес компании от следните отрасли и индустрии:

 • Автомобилна
 • Високотехнологични продукти
 • Дистрибуция
 • Електроника
 • Електротехника
 • Корабостроене
 • Космическа
 • Лека промишленост и производство на стоки за бита
 • Машиностроене
 • Металобработване и Металургия
 • Продукти и услуги с медицинско предназначение
 • Производство на пластмасови изделия
 • Производство на полупроводници
 • Строителство и проектиране
 • Телекомуникационно оборудване
 • Транспортна техника
 • Химическа
 • Хранителновкусова


 

Информация за продукти

SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Quality Control Service


SyteLine Advance Planning & Scheduling


SyteLine Data Collection


SyteLine CRM 
Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени