Infor CRM

Клиентските взаимоотношения са в основата всеки бизнес, а добрите бизнес взаимоотношения са ключа към печелившия бизнес.
Infor CRM е Web-базирана система за управление на взаимоотношенията с клиентите. Системата е предназначена за компании, коитоискат да управляват процеса на продажби от първоначалния контакт с клиента до приемането на клиентската поръчка и след продажбения сервиз и поддръжка. Infor CRM ускорява и подобрява процеса на обслужване на клиентите , намалявайки разходите по продажби и поддръжка и в крайна сметка увеличайвайки вашите приходи Продуктът осигурява достъп до информацията за клиентите на служителите от всички отдели и помага да се синхронизират действията на отделите по маркетинг, продажба и поддръжка

Infor CRM ви позволява да:

  • Конфигурирате, въвеждате и управлявате клиентските поръчки
  • Създавате оферти
  • Преглед на статуса на поръчките в реално време
  • Съкращаване на цикъла за продажби и подобряване на продуктивността на каналите за продажби
  • Планиране, изпълнение и анализ на маркетингови кампании
  • 24 часа x 7 дни достъп до данни за потенциални клиенти, за възможности за продажби и за представянето на Вашия отдел по продажби
  • Достъп до информация за история на отворени и приключени клиентски случаи
  • Следене на договорите за клиентска поддръжка

Ефективно управление на цикъла по продажба

Ключът към успешна организация на продажбите е достъпът до потенциални възможности и информация за клиентите. Не по малко важно е и наличието на средство, което да ръководи процеса на продажби. Infor CRM осигурява автоматизирано решение на вашите търговци да генерират потенциални клиенти, задават задачи и дефинират стъпките от процеса на продажба, които отговарят на вашите бизнес нужди. Когато изготвят оферта на клиент, вашите специалисти по продажби трябва да имат точна информация, без значение дали това е история на поръчките, цени, наличности или възможността да конфигурирате продукт съгласно изискванията на клиента. Използвайки Infor CRM специалистите по продажби могат да създават поръчки, конфигурират решения, изготвят оферти и на по-късен етап да ги преглеждат заедно с клиента, правейки промени съгласно неговите изисквания. Възможността за грешки е максимално елиминирана при процеса на създаване на поръчки

Управление на маркетингови кампании

Infor CRM позволява дефиниране и следене на маркетингови кампании, задачи и етапи(събитията) по тях. Поддържа се библиотека с маркетингови материали и помощни средства. Следи се ефективността и резултатите всяка маркетингова дейност.

Ефективна техническа поддръжка на клиентите

Infor CRM позволява следене, регистрация и автоматично диспечиране на създадени проблемни случаи от клиентите. Поддържа се База знания с решение на често срещани проблеми, което позволява на Вашите служители да се справят по-бързо и безпроблемно подобрявайки нивото на обслужване на клиентите. Следят се договори за подръжка и рекламации от клиентите.

 

"Ние работим с партньор с богат опит в производството, който познава изключително добре възможностите на системата и намира решения как да адаптира тези възможности към нашите изисквания”

Христофор Благоев
изпълнителен директор
Подемкран АД

повече

 

Информация за продукти

Infor SyteLine CRM


SyteLine ERP Brochure


SyteLine Manufacturing


SyteLine Data Collection

 

Информация за проекти

Case Study Podemcrane


Case Study Watts Industries


Case Study Schneider


IT Проект на годината


Фронтстеп България, бул. Шипченски проход 63, ет. 6, София 1574, Сградата на Завод Електроника
Телефон: +359 2 931 19 08/+359 2 479 00 46
Всички права запазени